Akumulatory, felgi i opony w 24 godziny. Sprawdź naszą ofertę.

brak produktów
Jakość Usług
Konsultanci
    • Leszek
    • akumulatory
Partnerzy
Logowanie
Montaż akumulatora

Odłączyć stary akumulator zaczynając od zacisku połączonego z masą pojazdu. Po usunięciu starego akumulatora zainstalować:

nowy mocując go stabilnie w sposób przewidziany dla danego pojazdu.
 
Upewnić się czy zaciski i bieguny są czyste, a następnie podłączyć zacisk dodatni instalacji elektrycznej
pojazdu do bieguna "+" akumulatora, w sposób gwarantujący metaliczny i pewny styk na całej powierzchni
zacisków. Połączenia zakonserwować wazeliną techniczną.
 
 
 
UWAGA ! : AKUMULATOR ZAWIERA KWAS SIARKOWY, KTÓRY JEST SUBSTANCJĄ ŻRĄCĄ, W ZWIĄZKU Z TYM PRZY
OBSŁUDZE AKUMULATORA NALEŻY ZACHOWAĆ, ODPOWIEDNIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 
 
 
Czytaj również
Plus i Minus - cała prawda o biegunach

W ofercie
Producenci - akumulatory: Producenci - opony:
 
Moto Mar Sp. z o.o.
ul. Fordońska 185-187
85-766 Bydgoszcz
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000334896
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
NIP: 554-284-44-58
REGON: 340620558
tel. +48 52 342 14 58
fax +48 52 342 14 60
Lista banków
© Copyright Moto Mar Sp. z o.o. 2011, Wszelkie prawa zastrzeżone